תכנון עיר ואזור   מגורים ומבני ציבור   מבנים עתירי מערכות   פיתוח מתוך חזון       אודות   סרטונים   צור קשר   logo

שדרה לאומית לפעילות

הרעיון מבוסס על פיתוח מואץ ומושכל של תחנות רכבת וסביבתן תוך יצירת "שדרה לאומית" לפעילות כלכלית, עסקית, חינוכית, תרבותית, המשתרעת לכל אורך המדינה מצפון לדרום. המקרקעין של תחנות הרכבת וסביבתן בעלי חשיבות לאומית אזורית ולא מקומית, ותפיסת הפיתוח צריכה להיות בהתאם. רצף התחנות במתכונת פיתוח של העידן החדש יוצר חוליות של ה"שדרה", הקושרת לא רק ערים אלא גם מרכזים אזרחיים, מרכזים פיננסיים, מרכזי תעסוקה, מרכזי מחקר ופיתוח, מרכזי שלטון אזורי ומקומי, מרכזי חינוך, מרכזי בריאות וכדומה

ניתן לפתח שדרה זו במימון פרטי כאשר היוזמה התכנון וההכוונה ממשלתית לאומית. אגף תכנון ופיתוח של מינהל מקרקעי ישראל בתאום עם רכבת ישראל מקדמים רעיון זה ברמה מקומית אזורית אך יש מקום להרחיב ולהפוך אותו לפרויקט לאומי

בעידן של קושי בהשגת כוח אדם מתאים ובעידן שבו רמת השירות והנגישות קובעים את ההצלחה העסקית, פתיחת שלוחות, סניפים וחברות בת לאורך השדרה המוצעת תאפשר אכן פריסה מרבית, הגדלת רמת שירות והגדלת סיכוי הצלחה עסקית. שדרה זו תרחיב את הפעילות הכלכלית לפריפריה, תיעל את הנגישות מהמרכז לפריפריה תפחית ותצמצם את הנסיעה ברכב פרטי (תרחיב את הנסיעה בתחבורה ציבורית מסילתית). התחבורה הפרטית תהיה בעיקר רוחבית אל התחנות שעל השדרה הלאומית