תכנון עיר ואזור   מגורים ומבני ציבור   מבנים עתירי מערכות   פיתוח מתוך חזון       אודות   סרטונים   צור קשר   logo

שכונות לחיילים משוחררים

התוכנית נמצאת בחלקו הדרום מערבי של העיר שפרעם והיא מקיפה ומרחיבה את השכונה הקיימת, תוך "תפיסת" כל המרחב הפנוי. שטח התוכנית הוא כ-210 דונם. התוכנית מייעדת את השטח לשכונת מגורים עבור חיילים משוחררים דרוזים, כאשר הבנייה ברובה עצמאית, מטיפוס "בית גדל" וחלקה הקטן בנייה מאורגנת קבלנית מטיפוס "בית מעטפת". לפי התוכנית יוקמו בשטחים בבעלות המדינה כ 316 יח"ד בבניה עצמית וכ 20 יח"ד בבניה מאורגנת קבלנית, כאשר בשטחים הפרטיים קיים פוטנציאל בנייה של 84 יח"ד נוספות. ובסה"כ 420 יח"ד

האזור מאופיין ע"י גבעה שולטת מיוערת, כאשר מראשה לכיוון דרום יורדים מדרונות בשיפועים משתנים עם וואדי רדוד החוצה אותם. פיתוח השכונה מתחשב בתנאי הטופוגרפיה של האזור ומותאם אליהם. ראש הגבעה מיועד למבני ציבור שכונתיים משולבים בשטח ציבורי פתוח והמדרונות מיועדים למגורים. למרגלות שכונת המגורים מצוי "מחלף סומך" החפור ביחס לשכונה ומופרד ממנה על ידי כביש עוקף של הישוב.רצף של שטחים פתוחים ושבילים ראדיאלים מקשרים את אזור המגורים לראש הגבעה. הכבישים מותאמים לתוואי הקרקע ללא צורך בעבודות עפר מיוחדות (חפירה/מילוי וקירות תומכים). רוחבם נקבע בהתאם לאופיים ולפי התקנים המקובלים. הכביש הטבעתי של הישוב, בעל תפקיד כפול :מיועד הן לתנועה המקומית והן לתנועה עוברת,בהתאם לכך תוכנן ויפותח בשלבים. מקבץ מבני הציבור אשר בראש הגבעה מקנה לשכונה "מרכז שירותים דומיננטי" הכולל:בי"ס, מתנ"ס, אולם ספורט רב תכליתי, גן ילדים, מעון יום, גן ציבורי וגן משחקים

במסגרת הפרויקט נבחן מגוון רב של טיפוסי בתים,התואם את אורח חיי העדה הדרוזית ומתחשב בצורת הבנייה המקובלת, וזאת תוך שמירת הסטנדרטים שנקבעו על ידי משרד השיכון. בעיקרון הוקטן שטח המגרשים והוקטנו באופן משמעותי אחוזי הבניה והצפיפויות,ביחס לתוכנית המתאר המופקדת, רוכשי המגרשים נדרשים,ע"פ הוראות התוכנית, להראות את אופן מיצוי פוטנציאל הקרקע ואת ההכנות להמשך הבניה (חניות,יסודות ותשתיות). יש רצון לבחון גם בניה קבלנית,אשר תשמר אף היא את אופי הבנייה של האוכלוסייה המקומית. הדבר בא לידי ביטוי ב"בית המעטפת" הגדל מיחידה בסיסית קטנה ועד ליחידה מורחבת המתבצעת על ידי המשתכן

אתגר נוסף עמו התמודדה התוכנית היו הכבישים האזוריים והארציים הגובלים בשטחה, אשר חייבו מציאת פתרונות אקוסטיים למבנים המיועדים להבנות בסמוך אליהם. כמו כן על התוכנית היה להתמודד עם הקלות בגין תמ"א 22 (תוכנית מתאר ליערות) וכן טיפול במתקן הנדסי לטיפול בשפכים,המצוי בקרבת הפרויקט. הודות לסיוע הרשות המקומית והועדה המרחבית אלונים עברה התוכנית את האישורים בפרק זמן קצר יחסית (כ 3 שנים).בין שלב הפקדת התוכנית לשלב מתן התוקף קדם משרד השיכון תוכנית בינוי ופיתוח לביצוע וזאת על מנת לזרז את יישום התוכנית ושיווק הפרויקט. כעת מקדם משרד השיכון בחלק המערבי של הפרויקט תוכנית בינוי לביצוע מעודכנת אשר תתאים לסטנדרטים החדשים שהמשרד קבע