תכנון עיר ואזור   מגורים ומבני ציבור   מבנים עתירי מערכות   פיתוח מתוך חזון       אודות   סרטונים   צור קשר   logo

המושבה הגרמנית, חיפה

תוכנית לב המושבה שמה לה למטרה ליצור התחדשות עירונית, תוך שימור המאפיינים האדריכליים, הנופיים וההיסטוריים של המושבה הגרמנית. על ידי גיבוש אזור תיירות משולב המתאפיין בשימושי מגורים, מלונאות, מסחר ושירותי תיירות

התוכנית מתווה הנחיות לשימור חזית רחוב בן גוריון, כאשר ההרחבות והתוספות הן בחזית האחורית –הפנימית. מבנים ארעיים ותוספות בניה,אשר אינם תואמים את אופי המבנים המקוריים, מיועדים להריסה. עם זאת ניתנות זכויות בניה מירביות, במידת האפשר, וזאת על מנת לאפשר שיקום מבנים הראויים לשימור

בתכנון הקפדנו על יצירת רקמה פיסית עדינה התואמת את אופי הבנייה הטמפלרי והופכת גבוהה ואינטנסיבית יותר ככל שמתרחקים מהציר הראשי – שדרות בן גוריון. הבאה לידי ביטוי בהשלמת חזית רח' מאיר בבנייה התואמת את אופי האזור, אך גבוהה יחסית( 4-5 קומות) השלמת הבנייה בחללים הפנימיים תוך מתן זכויות מעבר לציבור בחלק מהמגרשים ועל ידי כך יצירת צירי הליכה אורכיים ורוחביים. הכשרת "חזית נוספת" מאפשרת פעילות עסקית/מסחרית מגוונת, בשונה מזו הפונה אל השדרה המרכזית,באזור של סמטאות וכיכרות פנימיות עם מקומות שהייה,תצוגה,משחק ומנוחה

בניית מתחמי מלונאות ומגורים ,ביזמות פרטית, בהתאם לכושר הנשיאה של השטח ובהתאמת אופי הפעילות ורמת הפיתוח, תוך כדי מתן פתרונות חניה מרוכזים תת קרקעיים תחת אותם "פרויקטי מפתח", אשר מתוכננים לקום בשלבים הראשונים ואשר יהוו מנוף לפיתוח המתחם כולו