תכנון עיר ואזור   מגורים ומבני ציבור   מבנים עתירי מערכות   פיתוח מתוך חזון       אודות   סרטונים   צור קשר   logo

גבעת חן, בנימינה

השכונה הקיימת הכילה 186 יח"ד במצב פיסי ירוד ואוכלוסיה חלשה. המבנים בגובה 3 קומות על קומת עמודים, הדירות קטנות ובגימור ואחזקה ירודים והשטחים הציבוריים הפתוחים מרוכזים בחלק המזרחי של האתר ומטופלים חלקית בלבד. השכונה המקורית מתאפיינת בבניה רוויה, במקבץ קוטג'ים צמודי קרקע ושטחים פתוחים לא מטופלים

התוכנית מציעה הגדלה משמעותית של מספר יח"ד בשכונה ל- 384 יח"ד. הבנייה המוצעת הינה בנייה נמוכה יחסית של יחידות צמודות קרקע, דירות גדולות עם הצמדות של שטחים פתוחים (גינות, גגות ומרפסות), גימור ברמה גבוהה ומגוון שטחים פתוחים (ציבוריים ופרטיים) המפוזרים בשכונה בצורה מאוזנת וכל זאת תוך הקטנת הנטל הכלכלי על המועצה ועל קופת הפרויקט למינימום

השכונה מתבססת על מבני ציבור, שרותי מסחר ושטחים ציבוריים פתוחים, קיימים

ייחודיותה של התוכנית הנה בהגדלת מספר יח"ד הדיור בצורה משמעותית מ- 186 יח"ד ל- 384 יח"ד והעלאת איכות הדירות ע"י הכפלת שטחן והפיכתן ליח"ד עם כניסות נפרדות והצמדות של גינות וגגות. על אף הבנייה הצפופה והגדלת היקפי הבנייה עד פי 4, נשמר האופי הכפרי של הבניה וזאת הודות לשמירת גובה מבנים נמוך ואופי מקבצי המבנים המתוכנן. הושגה צפיפות נטו של כ- 10 יחידות דיור לדונם בבניה נמוכה יחסית של 3-3.5 קומות

כל פרויקט של פינוי בינוי הינו פרויקט מורכב באופיו. במקרה הספציפי הזה מדובר על פרויקט מורכב אף יותר בשל הרמה הסוציו-אקונומית הנמוכה של תושבי השכונה. במסגרת הליך התכנון נערכו מפגשים עם האוכלוסייה המקומית והתכנית הוצגה בפניה בשלבי העבודה השונים