תכנון עיר ואזור   מגורים ומבני ציבור   מבנים עתירי מערכות   פיתוח מתוך חזון       אודות   סרטונים   צור קשר   logo

גבעת הרקפות, ק.ביאליק

שכונת מגורים בת כ 900 יח"ד בגבעת הרקפות בקריית ביאליק. שכונה עם זהות ייחודית מובהקת ואיכותית, המנותקת מהרקמה העירונית הקיימת. השכונה תוכננה סביב כיכר מרכזית המוקפת מבני ציבור שכונתיים ומוקד מסחרי. התוכנית מאופיינת בקווים גיאומטריים ברורים עם דרכים ושטחים פתוחים ראדייאלים וקונצנטריים. מבני הציבור השכונתיים מרוכזים בראש הגבעה סביב הכיכר וכן בשולי התוכנית. מאפייני השטח הטופוגרפיים באים לידי ביטוי גם באופי הבינוי, כאשר בראש הגבעה מבנים גבוהים, סביב המרכז השכונתי וככול שיורדים בגובה ומתרחקים מהמרכז, כך גובה המבנים יורד. התוכנית הגדירה הוראות בניה מפורטות ע"מ לשמור על אופיו הייחודי של הפרויקט

הצלחתו של הפרויקט נובעת,בין היתר, מגישתם של יזמי התוכנית,ממ"י והרשות המקומית, כי יש לבצע תחילה פריצת דרכים ופיתוח השטחים הציבוריים ותשתיות, קודם לשיווק המגרשים. פעולה זו הוכיחה את עצמה מבחינה שיווקית וכלכלית,מבחינת עליית ערך הקרקע והביקושים הגבוהים. בשלב א' של הפרוייקט בשל ניצול "חוק שבס" ,גדל מספר יחידות הדיור מעבר למתוכנן במסגרת התוכנית בכ 20% וכתוצאה מכך נוצרה מצוקת חנייה, אשר באה לידי פתרון במסגרת השלמת תוכנית הבינוי בשלב מאוחר יותר. לאחר אישור התוכנית הראשונה,תוך פרק זמן קצר, הוכנו מספר תוכניות בנין עיר כדוגמת: תוכנית בינוי לביצוע בסמכות ועדה מקומית,תוכנית להסדרת דרך הגישה ושיפורה ותוכנית לעיצוב הכיכר המרכזית ותוספת קומות. כעת על הפרק תוכנית להשלמת שכונת גבעת הרקפות, שתכליתה הוספת כ- 365 יח"ד על בסיס התשתיות הקיימות. כמו כן ערכנו תוכנית אב להרחבת השכונה ב 700 יח"ד נוספות, ללא תוספת משמעותית של תשתיות וכבישים.