תכנון עיר ואזור   מגורים ומבני ציבור   מבנים עתירי מערכות   פיתוח מתוך חזון       אודות   סרטונים   צור קשר   logo

מגורים מיוחד

תב"ע נקודתית בשכונת צור שלום בקריית ביאליק , שמטרתה שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים מיוחד (דיור מוגן) ואזור מגורים משולב במבני ציבור. תוכננו שני מבנים בשטח, האחד דיור מוגן של כ 160 יח"ד ומבנה מגורים, אשר קומת הקרקע שלו מהווה השלמה לשטחי ציבור הנדרשים בשכונה הקיימת. תוכנית הבינוי הוכנה ברמה מפורטת, ברמת תכנון בינוי לביצוע, לרבות הגדרת כניסות נפרדות לכל ייעוד, כולל חניות נפרדות. שני הפרויקטים, האחד בטיפול משרד השיכון והשני בטיפול מנהל מקרקעי ישראל ובשיתוף הרשות המקומית, בוצעו בהצלחה רבה היקפי הבניה הגדולים חייבו תשומת לב מיוחדת לצורך שילובם ברקמה העירונית הקיימת ותוך מתן מענה לדרישות הנגישות הקשות, אשר נבעו מהיקף הפרויקט